Giraffe
Giraffe

Voľné miesta v MŠ


 Materská škola, Bitúnková 6, 940 02 Nové Zámky

prijme do pracovného pomeru  učiteľku na plný pracovný úväzok s nástupom od 01.12.2023

       a)      Názov a adresa zamestnávateľa: 

               Materská škola, Bitúnková 6, Nové Zámky

               Tel. č.: 0910 904 372, 035/6411 111; e-mail: riaditelka@msbitunkova.sk

b)      Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: 

         učiteľ – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

c)      Kvalifikačné predpoklady: 

        úplné stredné odborné vzdelanie pre požadovaný druh a typ školy

d)     Zoznam požadovaných dokladov:  životopis vo formáte EUROPASSU 

e)      Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť, pre záujemcov, ktorí už boli zamestnaní - predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní
 

Žiadosť o prijatie spolu s požadovanými dokladmi zasielať na adresu:

Materská škola, Bitúnková 6, Nové Zámky

 Tel. č.: 0910 904 372, 035/6411 111; e-mail: riaditelka@msbitunkova.sk

Sledujte nás