Giraffe
Giraffe

Rada školy


 

PREDSEDA:   

        Jana Kubovicsová  - pedagog. zamestnanec

PODPREDSEDA: 

       Anna Farkašová   - pedagog. zamestnanec

 Ing. Erika Mokrášová    - prevádz. zamestnanec

 Ing. Ivana Boháčová     - rodič z triedy Veveričiek

 Mgr. Katarína Palacková -  rodič z triedy Zajkov

       Ivana Kráľovičová  -  rodič z triedy Zajkov

  Ing. Adrianna Suchardová - rodič z triedy Ježkov

PaedDr. Anna Rošková    -  zástupca MÚ

 MUDr. Silvester Demo   -  zástupca MÚ           

                                

                              

 

Sledujte nás