Giraffe
Giraffe

Rada školy


 

PREDSEDA:   

        Jana Kubovicsová  - pedagog. zamestnanec

PODPREDSEDA: 

       Anna Farkašová   - pedagog. zamestnanec

 Ďalší členovia:

 Ing. Erika Mokrášová    - prevádz. zamestnanec

 Ing. Ivana Boháčová     - rodič z triedy Veveričiek

Lucia Baloghová            - rodič z triedy Lienok

Mgr. Zuzana Eichler       - rodič z triedy Ježkov

Mgr. Zuzana Kvasnovská Fajnorová  - rodič z triedy Zajkov

PaedDr. Anna Rošková    -  zástupca MÚ

MUDr. Silvester Demo   -  zástupca MÚ           

                                

                              

 

Sledujte nás