Giraffe
Giraffe

Rada školy


 

PREDSEDA:   

        Jana Kubovicsová  - pedagog. zamestnanec

PODPREDSEDA: 

       Anna Farkašová   - pedagog. zamestnanec

 Ďalší členovia:

 Ing. Erika Mokrášová    - prevádz. zamestnanec

 Lucia Baloghová          - rodič z triedy Lienok

Mgr. Zuzana Eichler      - rodič z triedy Ježkov

MVDr. Zuzana Krepsová  - rodič z triedy Veveričiek

Mgr. Zuzana Kvasnovská Fajnorová  - rodič z triedy Zajkov

Ing. Karol Borik, MBA   - poslanec MZ

Ing. Martin Vyžinkár     - poslanec MZ         

                                

                              

 

Sledujte nás