Giraffe
Giraffe

Projekt č.8


 Názov projektu: POZNÁVAME VTÁČIKOV A POMÁHAME IM

 Cieľ projektu: Realizáciou edukačných aktivít viesť deti k poznaniu rôznorodosti živočíšnej ríše. Osvojiť si spôsoby starostlivosti o niektoré vtáky v blízkom okolí.   

                                                                                                                                                                                                                                                           

Sledujte nás