Giraffe
Giraffe

Trieda Ježkov


 Triedne učiteľky: ANNA     FARKAŠOVÁ 

                   IRENA     BERKEŠOVÁ                      

                   ZUZANA   OSTROŽLÍKOVÁ
 

Peadagogická asistentka:

                                       MICHAELA  PŠENÁKOVÁ

 

 

Veková skupina:  3 - 4 ročné deti


Sledujte nás