Giraffe
Giraffe

Trieda Ježkov


 Triedne učiteľky: ANNA    FARKAŠOVÁ 

                   IRENA    BERKEŠOVÁ

                   VIERA    POLÁČIKOVÁ          

                   
 

 

 

Veková skupina: 4 - 5 ročné deti


Sledujte nás