Giraffe
Giraffe

Trieda Ježkov


 Triedne učiteľky: ANNA       FARKAŠOVÁ 

                   MICHAELA  PŠENÁKOVÁ               

                    

 

 

 

Veková skupina:  4 - 5 ročné deti


Sledujte nás