Giraffe
Giraffe

Trieda Veveričiek


 Triedne učiteľky:     JANA    KUBOVICSOVÁ             

                         JANA    HLAVATÁ

                                        IRENA   BERKEŠOVÁ

Pedagogická asistentka:

                                           ANDREA   GOLIAŠOVÁ 

 

 

Veková skupina:  3 - 4  ročné deti


Sledujte nás