Giraffe
Giraffe

Trieda Veveričiek


 Triedne učiteľky:  JANA    KUBOVICSOVÁ             

                       JANA    MANČUŠKOVÁ

                                       

 

 

 

Veková skupina:  5 - 6  ročné deti


Sledujte nás