Giraffe
Giraffe

Projekt č.6


 Názov projektu: TÝŽDEŇ  ZDRAVEJ  VÝŽIVY

 Cieľ projektu: Upevňovať telesné a duševné zdravie u detí v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu našej najmladšej generácie.

                                  

Sledujte nás