Giraffe
Giraffe

Veľkonočný Zajko Uško a mama Zajkuľka


 Veľkonočný Zajko Uško a  mama Zajkuľka k nám doskackali v stredu- 27.marca 2024 v doobedňajších hodinách. Zajko Uško a mama Zajkuľka porozprávali deťom veselý "šibačkový" príbeh. Deti si zaspievali so Zajkom Uškom a Zajkuľkou  pesničku a povedali si šibačkovú riekanku. Zajko Uško vyobšíval naše dievčatá aj chlapcov. Zajkuľka rozprávala deťom o tom, ako  Zajko Uško ukryl každej triede detí veľkonočný poklad plný sladkostí a označil ich stužkou určitej farby. Naše Slniečka sa pustili do jeho hľadania zdolávaním prekážok a riešením rôznych úloh. Všetci úspešne našli Veľkonočný poklad a sladkou odmenou im boli cukríkové podoby Zajka Uška. Dovidenia milý Zajko Uško a  milá Zajkuľka o rok! 

                                


Sledujte nás