Giraffe
Giraffe

Trieda Zajkov


  Triedne učiteľky:   MONIKA  VOJTUŠOVÁ   

                   ĽUBICA    HOLÁ

                   EVA        BALLOVÁ  

  

                                            

 

 Veková skupina:  3 - 4 ročné deti

Sledujte nás