Giraffe
Giraffe

Trieda Zajkov


  Triedne učiteľky:   MONIKA  VOJTUŠOVÁ   

                   EVA  BIHARYOVÁ  

 

 

Veková skupina:  5 - 6  ročné deti


Sledujte nás