Giraffe
Giraffe

Trieda Zajkov


  Triedne učiteľky:   MONIKA  VOJTUŠOVÁ   

                   EVA        BALLOVÁ  

  Pedagogická asistentka:

                                            NICOLE    SOLČIANSKA

 

 

Veková skupina:  3 ročné deti

Sledujte nás