Giraffe
Giraffe

Trieda Zajkov


  Triedne učiteľky:   EVA         BALLOVÁ   

                     DOMINIKA TANKOVÁ 

                     

  

                                            

 

 Veková skupina:  3 - 4 ročné deti


Sledujte nás