Giraffe
Giraffe

Projekt č.2


 Názov projektu: MALÍ  REMESELNÍCI  - PRACOVNÉ PROFESIE

 

 Cieľ projektu: Napodobňovať a rozlišovať pracovné činnosti ľudí, uvedomovať si užitočnosť a výsledky práce. Vedieť pracovať v detskom edukačnom programe Čím budem, práca s LOGICO PRIMO.

                               

Sledujte nás