Giraffe
Giraffe

2% z daní


 

Vážení rodičia, starí rodičia, príbuzní a priatelia detí,

ktoré navštevujú alebo budú navštevovať našu Materskú školu na Bitúnkovej  6 v Nových Zámkoch.

Opäť je tu čas podávania daňových priznaní a čas, kedy sa môžete rozhodnúť, komu poukážete  2 % z Vašich daní za rok 2020.

Chcete ich poukázať svojim deťom v našej Materskej škole ?  

   Našim slniečkam ?               

 

 

       

 

 Ponúkame Vám možnosť ako to urobiť prostredníctvom Občianskeho združenia RZ pri MŠ Bitúnková.

 Rodičovské združenie  pri MŠ Bitúnková  je neziskové združenie, ktoré pomáha pri zabezpečovaní a obohatení  aktivít pre Vaše deti  a dáva záruku, že peniaze z Vašich daní budú použité pre potreby tejto MŠ a v prospech  Vašich detí.

                                

ČO MÁTE UROBIŤ?

  1. Zamestnávateľ, ktorí Vám robí daňové zúčtovanie,  Vám vystaví  Potvrdenie o zaplatení dani zo závislej činnosti.
  2. Priložíte toto potvrdenie k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane s údajmi o našom občianskom združení a pošlete na príslušný daňový úrad.
  3. Môžete však priniesť vyplnené tlačivo Potvrdenie  spolu s Vyhlásením aj do MŠ a my to hromadne odovzdáme na daňovom úrade
  4. Kto si robí sám daňové priznanie môže priamo vpísať údaje do tlačiva  a podať na príslušný daňový úrad v zákonnej lehote.

      Tlačivo Vyhlásenie s údajmi o prijímateľovi si môžete vytlačiť (viď. nižšie), alebo vyzdvihnúť v jednotlivých triedach MŠ.

Detský smiech, šantenie a pohoda detí nám bude odmenou za vaše rozhodnutie.

 Radosť detí bude o to väčšia, ak sa Vám podarí zapojiť do poukázania  2% daní široký okruh Vašich rodinných príslušníkov, priateľov a známych  z podnikateľských kruhov.

            

                        Ď  A K U J E M E !

 

 

 

 


Na stiahnutie
Tlačivo na 2% z dane

Sledujte nás