Giraffe
Giraffe

Projekt č.3


Názov projektu: PRIBLÍŽIŤ DEŤOM TRADÍCIE A ZVYKY 

 

Cieľ projektu: Zapojiť deti do osláv sviatkov - vyrobiť a vyniesť Morenu.                      

Sledujte nás