Giraffe
Giraffe

Projekt č.5


 Názov projektu: DEŇ JABLKA

 Cieľ projektu: Rozlišovať a poznávať ovocné stromy, poznať jabloň. Citlivo vnímať krásu prírody, prírodné prostredie, pestovať pozitívny vzťah k prírode.

                                          

Sledujte nás