Giraffe
Giraffe

Projekt č.9


Názov projektu: TÝŽDEŇ  DETSKEJ KNIHY

Cieľ projektu: Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, utvárať trvalý, pozitívny vzťah ku knihe.    

                                                                                                                                                    

Sledujte nás