Giraffe
Giraffe

O nás


      MATERSKÁ ŠKOLA SLNIEČKO - sme 6 - triedna materská škola a poskytujeme edukáciu deťom vo veku od 3 do 6 rokov.

      Materská škola sa nachádza na Bitúnkovej ulici č.6, v blízkosti sídliska Nábrežná, za budovou  pošty. V blízkosti materskej školy sú dve základné školy - ZŠ Nábrežná a ZŠ Bethlena. Triedy materskej školy  sú rozmiestnené do 3 pavilónov, spojených priestranným átriom. Triedy sú moderne vybavené účelným nábytkom, interaktívnymi tabuľami, PC, kreatívnymi hračkami rozdelenými do hrových centier.  V prednej časti materskej školy je  hospodárska budova so školskou jedálňou, telocvičňou, kancelárskymi  miestnosťami. Z ďalších priestorov ponúka logopedickú miestnosť, environučebňu, relaxačno - oddychovú zónu. 

          V exteriéri materskej školy sa nachádza množstvo zelene, pri vstupe nájdete skalku a domček pre hmyz. Na školskom dvore sú rozmiestnené hojdačky, prevažovačky, preliezačky, pieskoviská, drevené domčeky. V areáli materskej školy  sa nachádza pocitový chodník, bylinková a kvetinová záhradka, záhrada so sezónnou zeleninou. Školský dvor sa priebežne dopĺňa a modernizuje.

       Materská škola bola zapojená  do projektu Zníženia energetickej náročnosti budovy (Operačný program Kvalita životného prostredia) od  roku 2016 a v roku 2019 (jún - august) prešla rekonštrukciou vonkajších a vnútorných priestorov. 

 

           VLASTNÉ CIELE:

- pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach

- rozvíjať u detí environmentálne cítenie vyplývajúce zo zamerania materskej školy

 - rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom


Sledujte nás