Giraffe
Giraffe

Výbor rodičovského združenia


  PREDSEDA:

                 PaedDr. Zuzana Juríková

 

 POKLADNÍK:

               Ing. Erika Mokrášová

 

 ZAPISOVATEĽKA:

                Lenka Vyskočová

 

 OVEROVATEĽKA:

                         Jana Kálmanová 

 

  Ďalší členovia: 

                         Alexandra Nagyová

              Michaela Sedlár

          Lenka Štefániková    

                              

                                                 

Sledujte nás