Giraffe
Giraffe

Výbor rodičovského združenia


  PREDSEDA:

                    Ladislav Tonka

 

 POKLADNÍK:

               Ing. Erika Mokrášová

 

 ZAPISOVATEĽKA:

              Gabriela Šendulová

 

 OVEROVATEĽKA:

                         Alexandra Nagyová 

 

  Ďalší členovia: 

                    Ivana Molnárová Kráľovičová

            Michaela Sedlár

        Lucia Baloghová

                              

                                                 

Sledujte nás