Giraffe
Giraffe

Výbor rodičovského združenia


  PREDSEDA:

                 PaedDr. Zuzana Juríková

 

 POKLADNÍK:

               Ing. Erika Mokrášová

 

 ZAPISOVATEĽKA:

              Gabriela Šendulová

 

 OVEROVATEĽKA:

                         Jana Kálmanová 

 

  Ďalší členovia: 

                       Alexandra Nagyová

            Michaela Sedlár

        Kristína Peciarová   

                              

                                                 

Sledujte nás