Giraffe
Giraffe

Projekt č.11


 Názov projektu: ŠPORTUJEME KAŽDÝ DEŇ

 Cieľ projektu: Rozvíjať pohybové schopnosti, vypestovať základné športovo-pohybové zručnosti, realizovať aktivity spojené s pohybom.

                                                                                                                               

Sledujte nás