Giraffe
Giraffe

Projekt č.10


  Názov projektu: VODA A JEJ ČAROVNÁ MOC

 Cieľ projektu: Utvárať pozitívny vzťah k životu okolo jazierka, vodných tokov. Utvárať základy environmentálneho vedomia, cítenia a konania. 

                                 

Sledujte nás