Giraffe
Giraffe

Návšteva výstavy


   Deti z triedy Lienok a Ježkov navštivili výstavu "ODPADY" v Minigalérii Kina Mier dňa 15. a 16.apríla 2019. Náučná výstava sa venovala a deti MŠ Slniečko oboznámila s problematikou tvorby komunálneho odpadu z domácností, škôl, organizácií a firiem. 

                           


Sledujte nás