Giraffe
Giraffe

Školský rok 2019/20


 

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Bitúnková 6, Nové Zámky  zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:

 

p.č.

druh programu vzdelávania

názov programu

termín/trvanie

rozsah v hodinách

1

adaptačné vzdelávanie

 

 

 

2

aktualizačné vzdelávanie

 č.1 Získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch na aktuálny legislatívny stav 15. január 2020 – zákon č. 138/2019 Z. z. s ohľadom na nové práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a  aplikácia  zákona v praxi aj v zmysle Zákonníka práce a ochrana osobných údajov v podmienkach materskej školy

13.03.2020

6 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na stiahnutie
Hodnotenie aktualizačného vzdelávania č.1

Sledujte nás