Giraffe
Giraffe

Návšteva Mestskej polície v Nových Zámkoch


Dňa 22.novembra 2022, utorok v doobedňajších hodinách, deti z triedy Medvedíkov našej MŠ Slniečko navštívili tunajšiu mestskú políciu, kde prebehla prednáška a ukážky pre deti . Pani policajtka Slávka Maceková deti oboznámila s prácou Mestskej polície, po ktorej si deti mohli vyskúšať výstroj ako napríklad taktické vesty, nepriestrelné vesty, obušok či vysielačky.

Ďalej sa porozprávali so psovodom - Milošom Štrbom, ktorý deťom predstavil prácu psovodov a ich štvornohých parťákov. Vonku si mohli pozrieť ovľádateľnosť jeho služobného psíka Áresa a tí nebojácnejší si vyskúšali aj jeho silu.


Sledujte nás