Giraffe
Giraffe

Vyhodnotenie SLNEČNEJ OLYMPIÁDY


  VÝSLEDKY  SLNEČNEJ OLYMPIÁDY

Najmenšia veková skupina 3-4 roky

Skok z miesta

1.Filip Hanko

2.Michael Ďurkovský

3.Ema Šimičová

                                           Hod do diaľky

                                           1.Gabriel Tóth

                                           2. Liliana Magyarová

                                           3. Natália Némethová

Beh na 30 m

1.Nina Kalmanová

2. Michael Ďurkovský

3.Zoltán Szab

                                         Beh cez prekážky

                                         1.Marianna Rigó

                                         2.Jeremy Juhász

                                         3. Ema Šimičová

Stredná veková skupina 4-5 rokov

Skok z miesta

1.Filip Tóth

2.Sofia Čajkovičová

3.Adam Énekeš

                                         Hod do diaľky

                                      1.Samuel Livo

                                      2.Tobias Lavička, Filip Tóth

                                      3.Samuel Šebedovský

Beh na 30 m

1. Filip Tóth

2.Nika Opálená

3.Viktória Vorošová

                                              Beh cez prekážky

                                            1.Matúš Mészároš

                                            2.Michaela Adamková

                                            3.Nela Páleníková

Najstaršia veková skupina 5-6 rokov

Skok z miesta

1.Alex Šimon

2.Lukáš Varga

3.Jakub Drežík

                                                 Hod do diaľky

                                                1.Brandon Balogh

                                                2.Jozef Heka

                                                3.Matúš Juhász

Beh na 30 m

1. Matúš Juhász

2. Jozef Heka

3.Vanesa Sudolská

                                               Beh cez prekážky

                                              1.Matúš Hudec

                                              2. Alex Šimon

                                              3.Lucia Udvardyová


Sledujte nás