Giraffe
Giraffe

Ponuka pracovného miesta


Materská škola, Bitúnková 6, Nové Zámky prijme učiteľku do pracovného pomeru na plný úväzok  s nástupom od 2. septembra 2019:

 

a)      Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Bitúnková 6, Nové Zámky

b)      Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

c)      Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie pre požadovaný druh a typ školy

d)     Zoznam požadovaných dokladov:  životopis, výpis z registra trestov (nie staršie ako tri mesiace), lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

e)      Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť, pre záujemcov, ktorí už boli zamestnaní - predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní, zvýhodnení uchádzači s pedagogickou praxou v materskej škole

 f)   Platové podmienky: od 687,50€ + osobný príplatok, kredity, zmennosť

Žiadosť o prijatie spolu s požadovanými dokladmi zasielať na adresu:

Materská škola, Bitúnková 6, Nové Zámky

Tel. č.: 0910 904 372, 035/6411 111; e-mail: riaditelka@msbitunkova.sk

 

Sledujte nás