Giraffe
Giraffe

Návšteva veľkonočného Zajka Uška a mamy Zajkuľky


                    Veľkonočný Zajko Uško a mama Zajkuľka k nám doskackali v stredu - 17.apríla 2019 v doobedňajšich hodinách. Dievčatá z našeho tanečného krúžku ich privítali tancom a spevom. Postupne sa pridávali aj ostatné deti MŠ a spoločne si zaspievali, zaskákali...  Zajko Uško a mama Zajkuľka naučili deti krásnu "šibaciu" rečňovanku, čo bola jedna z úloh k získaniu veľkonočného pokladu. Zajko Uško posilnený rečňovankou vyobšíval naše dievčatá aj chlapcov. Chodníky Materskej školy Slniečko zakvitli do jari obrázkami veľkonočných vajíčok, slniečok, kvietkov, zajkov... Tým si deti splnili druhú zajačiu úlohu. Poslednou úlohou detí bolo pustiť sa do hľadania samotného Veľkonočného pokladu. Deti všetkých tried našli Veľkonočný poklad a sladkou odmenou im boli čokoládové vajíčka, ktoré Zajko Uško pri šantení a skákaní postrácal na školskom dvore. Dovidenia milí Zajko Uško a mama Zajkuľka o rok! 


Sledujte nás