Giraffe
Giraffe

Farbičkové Vlastivedkovo na Bethlenke


        Deti z triedy Medvedíkov,  z našej MŠ Slniečko, nás reprezentovali dňa 27.10.2022,  na výtvarno - tvorivom dopoludní s názvom: "Urobme si farbičkové Vlastivedkovo" v ZŠ G.Bethlena. V  priestoroch základnej školy sa stretli kolektívy  výtvarníkov z MŠ - Šoltésová , Bitúnková, Ďorocká , ZŠ - Tvrdošovce, Bánov a ZŠ G. Bethlena Nové Zámky.

     Po úvodnom, kultúrnom programe deti kreslili, maľovali, strihali, lepili a dotvárali kolektívnu prácu, ktorú napokon nainštalovali a prezentovali.  Spoločne strávené dopoludnie zúčastnených detí tvorivo obohatilo a poskytlo priestor na rozvíjanie  lokálpatriotizmu a lásky k našej, krásnej vlasti.

      Tešíme sa na nasledujúce, spoločné aktivity.

Sledujte nás